Tietosuojaseloste

Tietosi on turvattu lakien ja asetusten mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1. Rekisterin pitäjä
Toiminimi Hannu Juntunen
Y-tunnus: 2849979-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hannu Juntunen,
hannu.juntunen.info@gmail.com, 044 282 7676

3. Rekisterin tarkoitus
Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja
säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen, henkilöltä saatuun suostumukseen tai oikeutettuun etuun kerätä tietoa. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, keikkatilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn, laskutukseen, kirjanpitoon, asiakaspalveluun, pääsylippujen myyntiin, tapahtumien järjestämiseen ja yrityksen omaan markkinointiin.

4. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan?
Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot, yritys/organisaatio, verkkoyhteyden IP-osoite, sekä tarvittaessa lupa / kielto käyttää tietoja markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

5. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille ellei, ole toisin sovittu asiakkaan kanssa. Asiakasreksiterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja käsittelevät vain edellä mainittujen toimintojen (asiakassuhteiden ylläpito, laskutus, jne.) hoitamiseen osallistuvat henkilöt. Osa rekisterin tiedoista tallentuu salasanasuojattulle tietokoneelle, sekä salasanasuojattuun Googlen pilvipalveluun. Tietoja ei myydä kolmansille osapuolille.

6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).